Przejdź do treści

Centrum Medyczne Panorama

logotyp

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

W związku z realizacją grantu w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”) nr POIS.11.03.00-00-0074/22 – Nabór nr 1/POZ2-

REACT/2022, zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na wdrożenie systemu gabinetowego w Centrum Medyczne Panorama Sp. z o. o przy ul. Stary Rynek 2, w Radzyminie (05-250).

Oferty należy składać w okresie  od 23.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa „Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją na wdrożenie systemu gabinetowego”.

Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do zapytania.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe wraz ze specyfikacją na wdrożenie systemu gabinetowego

Załącznik do zapytania ofertowego_formularz ofertowy

Konkurs unijny

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAPYTANIACH OFERTOWYCH.

Centrum Medyczne Panorama sp. z o.o. ul. Stary Rynek 2 , Radzymin 02-250 Województwo Mazowieckie, zaprasza do udziału w składaniu ofert który rozpocznie się 25.05.2021 i trwać będzie do 02.06.2021 do 15.00 .
Centrum Medycznym Panorama sp. z o.o informuje, iż zawarła umowę o GRANT, w ramach Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treść zapytania ofertowego oraz niezbędne załączniki poniżej.

Ofertę należy składać :

  1. z kompletną dokumentacją,
  2. wysłać na e-mail – jaslidia1@wp.pl, lub osobiście w siedzibie placówki,

UWAGA – przed stawieniem się w placówce wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny /693-857-331/ z uwagi na stan epidemiologiczny.

flaga UE

Część pierwsza

Część druga

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

    Skip to content