Przejdź do treści

Centrum Medyczne Panorama

logotyp
Jesteś tutaj: Start / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Medyczne Panorama sp. z o.o. jest grantobiorcą projektu Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 345 007,00 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami: osób niepełnosprawnych, osób starszych, dzieci, kobiet w ciąży i matek karmiących w obszarze zarówno architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym jak i organizacyjnym.

Dzięki dofinansowaniu nasi pacjenci będą mogli:

  • łatwiej poruszać się po budynku Centrum Medycznego Panorama w związku z usunięciem barier architektonicznych, adaptacją pomieszczeń, montażem nowoczesnej instalacji oświetleniowej, oraz zamontowaniem oznaczeń informacyjnych (infografiki),
  • wygodnie korzystać z poczekalni wyposażonej w stabilne siedziska z poręczami, miejsca do zabaw dla dzieci, miejsca do karmienia i przewijania niemowląt,
  • użytkować toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • będą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej zarówno w miejscu Centrum Medycznego Panorama jak i podczas wizyt domowych,
  • łatwiej komunikować się z personelem Centrum Medycznego Panorama,
  • łatwiej korzystać z nowo zaprojektowanej strony internetowej wg. Standardów WCAG.2.1.

Centrum Medyczne Panorama zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Medycznego Panorama.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-02.
Niniejsze oświadczenie opublikowano dnia: 2022-09-30.
Ostatnia aktualizacja dnia: 2022-10-01

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Centrum Medyczne Panorama.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z naszym sekretariatem pod adresem e-mail: administracja@cmpanorama.pl. Można się również skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu: 22 69 000 40. Również te środki komunikacji mogą być wykorzystane do zgłaszania niedostępnych informacji lub składania skarg dotyczących braku zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każda osoba ma prawo zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jej elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba zgłaszająca żądanie potrzebuje informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Centrum Medyczne Panorama zobowiązuje się do niezwłocznego zrealizowania żądania, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia żądania. Jeśli niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu, Centrum Medyczne Panorama niezwłocznie poinformuje o tym zgłaszającego, podając przewidywaną datę zrealizowania żądania. Termin ten nie może jednak być dłuższy niż 2 miesiące

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

W przychodni znajdują się podjazdy i windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

logotypy
Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

    Skip to content