Przejdź do treści

Centrum Medyczne Panorama

logotyp

Spirometria – proste badanie, które pokazuje, co dzieje się z naszymi płucami

Palisz papierosy? Męczy cię kaszel? Masz duszność lub świszczący oddech? Wykonaj spirometrię! Po 40. r. ż. badanie należy przeprowadzać raz w roku w przypadku osób uzależnionych od nikotyny. Wyjaśniamy, czym jest spirometria i na czym polega czynnościowe badanie płuc.

Spirometria (badanie spirometryczne, z łac. “pomiar oddychania”) to najlepsza metoda, która pozwala na obiektywną ocenę objętości płuc i ryzyka chorób obturacyjnych na podstawie objętości powietrza wydychanego i wdychanego do płuc. W ramach kompleksowej opieki medycznej, profilaktyki chorób układu oddechowego i porad antynikotynowych, palaczom oraz pacjentom z chorobami układu oddechowego, a także osobom z objawami ze strony układu oddechowego oferujemy spirometrię w zakresie usług Poradni Pulmonologicznej Centrum Medycznego Panorama w Radzyminie.

Spirometria – na czym polega badanie?

Badanie wykonywane jest przy użyciu spirometru, którym w praktyce jest niewielka rurka podłączona do komputera. Diagnostyka polega na oddychaniu przez jednorazowy ustnik przy zaciśniętych skrzydełkach nosa w określonym rytmie. Najpierw pacjent robi to powoli, a następnie wykonuje głęboki, maksymalny wdech i wydech. Wbrew pozorom, ta prosta czynność potrafi czasem nastręczyć trudności, zwłaszcza kontynuowanie wydechu pomimo wrażenia, że nie ma już w ogóle powietrza w płucach aż do momentu, w którym lekarz lub technik dają znak końca wydechu. W trakcie badania potrzebne jest powtórzenie tego manewru co najmniej 3 razy. Dlatego wymaga ono współpracy ze strony pacjenta. Badanie jest bezbolesne, całkowicie bezpieczne i zwykle powtarza się je 3-5 razy pod rząd – wyznacznikiem prawidłowo wykonanej spirometrii jest uzyskanie podobnych wyników, które ocenia lekarz.

Spirometria w diagnostyce chorób płuc

Poprawne wykonanie spirometrii nie jest proste i wymaga zaangażowania pacjenta, ale warto się postarać. Dzięki badaniu możliwa jest ocena objętości naszych płuc oraz zaburzeń przepływu powietrza o charakterze obturacji – zarówno górnych jak i dolnych dróg oddechowych, na jej podstawie można również podejrzewać choroby przebiegające ze zmniejszeniem pojemności życiowej płuc (np. włóknienie płuc). W powiązaniu z objawami klinicznymi na podstawie wyniku badania lekarz może rozpoznać astmę lub POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc), która w 90% przypadków dotyczy palaczy. Jeśli w pierwszym badaniu okaże się, że występują zaburzenia przepływu powietrza przez drogi oddechowe, konieczne będzie wykonanie badania ponownie, po podaniu leku rozszerzającego oskrzela, w celu oceny odwracalności zmian w oskrzelach. Tylko w ten sposób można udowodnić utrwaloną obturację oskrzeli, która jest podstawą do rozpoznania POChP. Spirometria stanowi również podstawowe badanie kwalifikacji do operacji raka płuc, a często też do innych zabiegów operacyjnych przebiegających w znieczuleniu ogólnym i wymagających intubacji.

Przed badaniem – pamiętaj:

  • jeśli jesteś palaczem, nie pal co najmniej 4 godziny,
  • nie spożywaj alkoholu, kawy czy herbaty oraz obfitych posiłków,
  • nie uprawiaj intensywnego sportu lub zrezygnuj z większego wysiłku fizycznego na co najmniej godzinę przed spirometrią,
  • nie ubieraj krępującej odzieży,
  • nie przyjmuj leków wziewnych, chyba, że Twój lekarz zaleci inaczej.
Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

  Skip to content