Przejdź do treści

Centrum Medyczne Panorama

logotyp

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) w Centrum Medycznym Panorama!

Zgłoś się do swojego lekarza rodzinnego i zbadaj się już dziś!

Z powodu chorób krążenie w Polsce odnotowuje się 46% zgonów i jest to najwyższy w Europie wskaźnik umieralności. Najczęstszą dolegliwością zdrowotną jest nadciśnienie tętnicze, które obejmuje ponad połowę Polaków w wieku 45-65 lat. Z uwagi na rodzaj czynników ryzyka, badania epidemiologiczne i socjomedyczne wskazują na wzorce zachowań, jakie we współczesnym świecie pełnią istotną rolę w rozwoju chorób układu krążenia oraz na wpływ jaki społeczna świadomość może mieć w zakresie ich minimalizowania.

Jakie są cele programu?

● obniżenie zachorowalności i umieralności poprzez wczesne wykrywanie i zmianę czynników ryzyka
● wczesne rozpoznanie i identyfikacja osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia
● zwiększenie skuteczności leczenia chorób układu krążenia
● promocja zdrowego stylu życia

Do kogo skierowany jest program?

Program obejmuje osoby obciążone czynnikami ryzyka, tj. osoby z nadciśnieniem tętniczym krwi, zaburzeniami gospodarki lipidowej, nadwagą i otyłością oraz upośledzoną tolerancją glukozy. Również ci z Państwa, którym w życiu towarzyszy nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się oraz brak ruchu, a ponadto znajdują się na liście lekarza POZ z rozpoznaną chorobą układu krążenia, także są adresatami tego programu. Dotyczy to szczególnie osób z grupy wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia – w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat. Program jest skierowany również do wszystkich, którzy w okresie ostatnich 5 lat nie korzystali ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK bądź innych świadczeniodawców.

Co zwiększa ryzyko chorób układu krążenia?

● płeć męska (mężczyźni > 45 lat) oraz kobiety po menopauzie
● nadciśnienie tętnicze – przy wartości 140/90 mm Hg do 179/109 mm Hg
● otyłość – sprzyja rozwojowi choroby wieńcowej, miażdżycy i nadciśnieniu
● palenie tytoniu – sprzyja rozwojowi choroby wieńcowej, przy nadmiernym stresie ma także wpływ na wzrost ciśnienia
● wysokie stężenie cholesterolu całkowitego i triglicerydów
● cukrzyca
● mała aktywność fizyczna (rzadziej niż 3 razy w tygodniu po 30 minut) – sprzyja rozwojowi miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca

Oceny ryzyka zapadalności na choroby układu krążenia:

● ryzyko łagodne – osoby poza grupą zwiększonego ryzyka
● ryzyko umiarkowane – osoby z obecnością 3 i mniej czynników ryzyka, ale bez cukrzycy i innych chorób układu sercowo-krążeniowego
● ryzyko duże – osoby z obecnością 4-5 czynników ryzyka, ale bez cukrzycy i innych chorób układu sercowo-krążeniowego
● ryzyko bardzo duże – osoby z obecnością powyżej 5 czynników ryzyka, z cukrzycą oraz z chorobami układu sercowo-krążeniowego

Na czym polega badanie profilaktyczne?

Usługi w ramach programu udzielane są bez skierowania, przez zadeklarowanego lekarza POZ, a procedura obejmuje wywiad z pacjentem oraz badania pozwalające określić kategorię ryzyka choroby układu krążenia w zakresie:
● obciążeń rodzinnych (zawał serca, udar mózgu u ojca przed 55 r. ż. i/lub u matki przed 60 r. ż.)
● palenia papierosów
● przyjmowania leków hipotensyjnych, hipolipemizujących (satyna, fibrat)
● aktywności fizycznej wykonywanej powyżej 30 minut
● wyników badania fizykalnego
● wyniku oceny BMI
● pomiaru ciśnienia tętniczego
● wyników badań biochemicznych: cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza na czczo
Powyższe wyniki są wskazaniem do edukacji pacjenta lub dalszej diagnostyki oraz leczenia w poradni specjalistycznej.


Pamiętaj – świadomość i minimalizowanie czynników ryzyka realnie obniża zachorowalność i niebezpieczeństwo zgonu spowodowanego chorobami układu krążenia.

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

    Skip to content