Przejdź do treści

Centrum Medyczne Panorama

logotyp

Choroby układu krążenia są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce, dlatego warto umówić się na konsultacje z kardiologiem w sytuacji, gdy zaobserwujemy:

 • przewlekłe zmęczenie,
 • duszność towarzyszącą aktywności fizycznej bądź większemu wysiłkowi,
 • mroczki przed oczami i nagłe osłabienie,
 • nudności i zawroty głowy,
 • promieniujący do ramienia i żuchwy ból w środkowej części klatki piersiowej,
 • uczucie rozpierania w klatce piersiowej.

Poradnia kardiologiczna w Centrum Medycznym Panorama:

W naszej poradni kardiologicznej zapewniamy dostęp do wykwalifikowanych specjalistów kardiologii oraz kompleksową opiekę medyczną, która obejmuje leczenie schorzeń oraz wad układu sercowo-naczyniowego w zakresie m. in.:

 • choroby wieńcowej,
 • nadciśnienia tętniczego,
 • kardiomiopatii,
 • wad serca, jego niewydolności i zaburzeń rytmu serca.

W ramach konsultacji, pacjenci mogą skorzystać z nieinwazyjnej diagnostyki realizowanej przy użyciu nowoczesnego aparatu USG, urządzenia rejestrującego zapis EKG oraz ABPM do całodobowego monitoringu ciśnienia tętniczego krwi i wykonać kompleksowe badania:

Polega na oglądaniu struktur i ruchów serca przy pomocy odpowiedniego aparatu USG.
Badanie wykonywane jest u Pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet w ciąży. Jest badaniem bezbolesnym i niezwiązanym z żadnym ryzykiem dla pacjenta. Trwa ok. 30-40 minut. Wynik badania przekazywany jest w formie opisu tego samego dnia. Badanie jest wykonywane na skierowanie lekarza.

Cel badania:

 • szybka ocena budowy i działania zastawek serca, pomiaru wielkości i pracy komór serca;
 • stwierdzenie wydolności krążeniowej serca;
 • diagnostyka wad serca.

Wskazania do badania:

 • podejrzenia wad serca,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • ocena kurczliwości w chorobie wieńcowej i innych chorobach serca.

A właściwie ABPM (ang. Ambulatory blood pressure monitoring) – przyrząd do całodobowego monitorowaniac iśnienia tętniczego krwi. Składa się z mankietu do zakładania na ramię oraz sprzężonego z nim rejestratora.

Jest stosowany w przypadku diagnostyki nadciśnienia „białego fartucha” (czyli sytuacji, w której zdarzają się „skoki” ciśnienia związane ze stresem związanym z wizytą lekarską), w przypadku pacjentów z opornym na leczenie nadciśnieniem tętniczym, a także do monitorowania epizodów spadków ciśnienia (hipotensji) w przypadku leczenia nadciśnienia tętniczego.

Prawidłowe wartości ciśnienia uzyskanego w wyniku badania ABPM różnią się w zależności od fazy doby, w którym zostały zebrane.
I tak wartości powyżej 130/85 mm Hg w fazie dziennej oraz powyżej 120/70 mm Hg w nocy są już uznawane za nieprawidłowe, ponadto ocenia się tzw. średnie całodobowe wartości ciśnienia tętniczego, gdyż aktualnie uważa się, że wartości te lepiej korelują z określeniem stopnia rozwoju powikłań nadciśnienia tętniczego.
Ponadto uważa się, że brak spadku nocnych wartości ciśnienia tętniczego o 10-20% wiąże się z dodatkowo zwiększonym ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych.

Badanie ABPM polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Rejestrator steruje pompowaniem mankietu i rejestruje wyniki pomiarów. Czas rejestracji to 24 godziny. W tym czasie urządzenie dokonuje około 70 pomiarów ciśnienia. Zazwyczaj pomiary dokonywane są co 15 minut w ciągu dnia i co pół godziny w nocy. Większość urządzeń wyposażonych jest także w przycisk umożliwiający dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera. Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Jak przygotować się do badania

 • Należy założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem;
 • przed założeniem rejestratora należy odpocząć 15-30 minut;
 • przed badaniem pacjent przyjmuje wszystkie leki, które standardowo zażywa;
 • przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu.

Rejestracja ABPM dokonywana jest podczas zwykłej aktywności pacjenta, który może w tym czasie pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności. Podczas rejestracji należy pamiętać o kilku zasadach, których przestrzeganie zwiększy komfort pacjenta i precyzję badania.

Jak zachowywać się podczas badania

 • W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które standardowo się zażywa;
 • w dniu badania powinno się prowadzić normalny tryb życia;
 • w momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany);
 • w momencie pomiaru nie należy rozmawiać;
 • nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet;
 • mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie;
 • chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym;
 • należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków;
 • w przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki rejestrację należy przerwać.

Jest to rejestracja EKG metodą Holera w warunkach całodobowej, nieskrępowanej aktywności pacjenta. Badanie trwa od 24 do 48 godzin.

Przygotowanie do badania:

 • Bezpośrednio przed próbą badany nie powinien palić papierosów, spożywać posiłków, pić mocnej kawy czy herbaty;
 • dotychczas przyjmowane leki należy przyjąć lub odstawić zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na badanie;
 • należy zgłosić się w luźnym ubraniu;
 • w przypadku posiadania stymulatora należy podać jego aktualne parametry;
 • aparatu nie można zamoczyć wodą.

Cel badania:

 • ocena czynności elektrycznej serca;
 • umożliwienie rejestracji zaburzeń rytm;
 • wykrywanie nieprawidłowości w ukrwieniu serca mięśniowego;
 • diagnostyka choroby wieńcowej.

Opis badania:

Na klatce piersiowej badanego, po przygotowaniu skóry, nakleja się elektrody, które łączy się następnie odpowiednio oznakowanymi kablami z urządzeniem rejestrującym zapis EKG. Urządzenie rejestrujące przypinane jest najczęściej do paska, co umożliwia badanemu swobodne poruszanie się. Każdy rejestrator ma przycisk „EVENT”, służący do sygnalizowania przez badanego odczuwanych dolegliwości. Badany zobowiązany jest do prowadzenia w czasie rejestracji dziennika Pacjenta, w którym nanoszone są ważniejsze wykonywane czynności i dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły. Badany informowany jest również przy zakładaniu rejestratora o terminie zgłoszenia, celem zdjęcia aparatu. W czasie trwania rejestracji obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie wolno używać poduszek i koców elektrycznych oraz manipulować w rejestratorze.
Wynik badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączonymi wykresami.

Wskazania do badania:

 • diagnostyka zaburzeń rytmu;
 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego;
 • ocena czynności sztucznego rozrusznika;
 • ocena niedokrwienia mięśnia sercowego.

W czasie trwania badania zgłosić lekarzowi:

 • wszelkie problemy techniczne związane z noszeniem założonego aparatu (np. odklejanie się elektrod);
 • odczuwane w czasie wykonywanego badania dolegliwości z zaznaczeniem czy w tym czasie był przyciskany sygnalizator „EVENT”.

Nasi specjaliści w zakresie kardiologii:

15322600_10211742411464033_1125765046_o

lek. med. Katarzyna Kamińska

Specjalista chorób wewnętrznych - kardiolog

lek. med. Joanna Puławska

lek. med. Joanna Puławska

Specjalista chorób wewnętrznych - kardiolog

Wykształcenie zawodowe:
 • 2010 r. – Specjalizacja z kardiologii;
 • 2004 r. – Specjalizacja II stopnia – choroby wewnętrzne;
 • 1999 r. – Specjalizacja I stopnia – choroby wewnętrzne;
 • 1994 r. – Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Staż/praktyki: Instytut Kardiologii w Aninie Szpital Powiatowy w Wołominie.

Zakres usług:
 • Konsultacje kardiologiczne
 • Echokardiografia Holtery Ekg i ABPM

Umów się na wizytę

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

  Skip to content