Przejdź do treści

Centrum Medyczne Panorama

logotyp

Nie tylko hemoroidy

Większość dolegliwości z okolicy odbytu jest postrzegana przez pacjentów i część lekarzy POZ jako objawy choroby hemoroidalnej, która jest najczęściej występującą chorobą dotyczącą odbytu. Objawy z tej okolicy mogą być związane z hemoroidami, ale również z innymi patologiami, dlatego warto zasięgnąć porady chirurga proktologa celem właściwej diagnostyki i leczenia.

Guzki krwawnicowe – najczęstsza przyczyna krwawienia z odbytu

Guzki krwawnicowe (hemoroidy) są podśluzówkowymi splotami tętniczo-żylnymi zlokalizowanymi w odbycie powyżej linii grzebieniastej. Objawowa choroba hemoroidalna wynika z powiększenia guzków. Symptomatologia choroby jest dość szeroka. Może objawiać się krwawieniem z odbytu, dyskomfortem, świądem, pieczeniem wokół odbytu, brudzeniem bielizny, uczuciem niepełnego wypróżnienia, zaburzeniami trzymania stolca, wilgocią i wysiękiem w szparze międzypośladkowej, zapaleniem odbytu. Dolegliwości zwykle nasilają się wraz z postępem choroby i bywają bardzo uciążliwe. W przebiegu choroby, z czasem, guzki powiększają się do tego stopnia, że na stałe wypadają na zewnątrz i nie da ich się odprowadzić do kanału odbytu. Zaznaczyć należy, że guzki krwawnicowe nie powodują dolegliwości bólowych. Powikłaniem źle leczonych lub nieleczonych hemoroidów jest zakrzepica zewnętrznego splotu żylnego odbytu. Pojawia się wówczas żywo bolesny guzek w okolicy odbytu. Stan taki wymaga pilnej interwencji chirurgicznej.

Szczelina odbytu – przyczyna przewlekłych bólów odbytu

Dolegliwości bólowe są dominującym objawem szczeliny odbytu. Jest to zwykle ból punktowy, przeważnie kłujący, nasilający się podczas defekacji i w pozycji siedzącej. Przed pojawieniem się szczeliny i wystąpieniem dolegliwości bólowych pacjenci zgłaszają zaparcia i zaburzenia wydalania stolca. Mogą pojawić się krwawienia z odbytu zwykle o miernym nasileniu, wodnisty wysięk z odbytu, świąd. Z czasem w sąsiedztwie szczeliny pojawiają się fałdy anodermy postrzegane przez pacjentów jako powiększone guzki krwawnicowe.

Ropień, ostry ból odbytu

Kolejną chorobą odbytu powodującą nasilone dolegliwości bólowe jest ropień odbytu. W okolicy odbytu pojawia się szybko powiększający się, bolesny guzek. Okoliczne tkanki są zaczerwienione, twarde, nadmiernie ucieplone. Mogą pojawić się objawy ogólne w postaci gorączki. Choroba zaczyna się nagle, także u pacjentów bez wcześniejszych dolegliwości ze strony odbytu. Ropień podobnie jak zakrzep brzeżny wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. Powikłaniem ropnia może być przetoka odbytu, która jest kanałem między światłem odbytu a skórą okolicy odbytu. Po jej wytworzeniu pojawia się, okresowo lub stale, ropny wyciek z niewielkiego otworu okolicy odbytu, pacjenci zgłaszają uczucie przykrej wilgoci na skórze przy odbycie, świąd, pieczenie, gorsze trzymanie gazów i stolca.

Objawy alarmujące – jak najszybciej zgłoś się do proktologa

Oprócz tych czterech najczęściej występujących schorzeń proktologicznych istnieje jeszcze wiele innych chorób których leczeniem zajmuje się chirurg proktolog. Dla pacjenta istotna jest informacja, że choroby te można z powodzeniem, skutecznie wyleczyć. Wspomnieć też koniecznie należy o objawach szczególnie niepokojących, wymagających pilnej konsultacji chirurgicznej jak:

  • przewlekłe krwawienia z przewodu pokarmowego lub krwawienia występujące dotychczas ulegające nasileniu
  • bóle lub dyskomfort w jamie brzusznej nawracające okresowo
  • zmiana rytmu wypróżnień, z naprzemiennymi zaparciami i biegunkami, z domieszką śluzu
  • uczucie niepełnego wypróżnienia po oddaniu stolca
  • niezamierzony spadek masy ciała
  • wyczuwalny przez powłoki brzuszne guz

Każdy z tych objawów może pojawić się w przebiegu nowotworu jelita grubego i wymaga pilnej diagnostyki.

 

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

    Skip to content