Przejdź do treści

Centrum Medyczne Panorama

logotyp

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych, dzięki którym będzie możliwe wykrycie groźnych schorzeń i ich wyleczenie.

Wszystkie Panie zachęcamy do korzystania z programu profilaktycznego raka szyjki macicy (cytologia)  realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Badanie jest BEZPŁATNE i wykonywane BEZ KOLEJKI. Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej ponownie zostają objęte skriningiem cytologicznym.

Program skierowany jest do osób obciążonych  czynnikami ryzyka, tj. do osób z nadciśnieniem tętniczym krwi, zaburzeniami gospodarki lipidowej, nadwagą i otyłością oraz upośledzoną tolerancją glukozy.

Program ma na celu:

 • obniżenie o zachorowalności i umieralności poprzez wczesne wykrywanie i zmianę czynników ryzyka
 • wczesne rozpoznanie i identyfikację osób z podwyższonym ryzykiem chorób układu krążenia
 • zwiększenie skuteczności leczenia chorób układu krążenia
 • promocję zdrowego stylu życia

Adresatami programu są również osoby, którym w życiu towarzyszy nadmierny stres, nieracjonalnie odżywiające się oraz prowadzące siedzący tryb życia, unikające aktywności fizycznej, a ponadto są na liście lekarza POZ z rozpoznaną chorobą układu krążenia.

Program skierowany jest w szczególności do osób z grupy wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, czyli w wieku 35, 40, 45, 50, 55 lat. Co więcej, z programu mogą skorzystać osoby, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu profilaktyki CHUK bądź innych świadczeniodawców.

Program adresowany jest do osób dorosłych, które nie posiadają w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

 • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,
 • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny

Program realizowany jest przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Programem mogą być również objęci świadczeniobiorcy, którzy zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Na czym polega program
Na początku pielęgniarka  przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia.
Ankieta jest poufna, zawieram.in.  informacje, które dotyczą: warunków mieszkaniowych, ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia na kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, chorób krwi, palenia papierosów, uzależnienia od narkotyków, dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie – przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, stany podgorączkowe, osłabienie, ból w klatce piersiowej, nagła utrat wagi ciał, nawracające zakażenia układu oddechowego, przyjmowania leków, które osłabiają odporność (leki immunosupresyjne, sterydy).
Na podstawie przeprowadzonej ankiety oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę. W razie stwierdzenia ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent zostaje kierowany na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie.

Profilaktyka 40 Plus to program przeznaczony dla wszystkich osób powyżej 40. roku życia – każda z nich może otrzymać jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych.

Program Profilaktyka 40 Plus skierowany jest do Polaków, którzy w roku przeprowadzenia badania ukończą lub ukończyli 40 lat, nie korzystali wcześniej z programu i uzupełnili ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53.

Aby skorzystać z pakietu należy:

 • wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub przez infolinię 22 735 39 53,
 • poczekać 2 dni robocze na wystawienie e-skierowania,
 • wybrać CM Panorama jako placówkę realizującą program, skontaktować się z nami i umówić na termin badania,
 • w dniu badania zabrać ze sobą dowód osobisty.

Badania diagnostyczne wchodzące w skład programu Profilaktyka 40 Plus dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Zakres badań dostępny dla danego pacjenta zależy od odpowiedzi udzielonych w ankiecie.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet to: morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, próby wątrobowe (AlAT, AspAT, GGTP), poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi oraz krew utajona w kale metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn to: morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, próby wątrobowe (AlAT, AspAT, GGTP), poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowego we krwi, krew utajona w kale metodą immunochemiczną (iFOBT) oraz PSA (antygen swoisty dla stercza całkowity).

Pakiet badań diagnostycznych wspólny to: pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w ciągu ostatnich dwóch lat w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Zapraszamy do zapisów!

telefon: 22 69 000 40 /Kom: 666 810 815
mail: administracja@cmpanorama.pl
adres: Stary Rynek 2, Radzymin

Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

  Skip to content