ul. Stary Rynek 2, 05-250 Radzymin

Czynne pon-pt 07:00-20:00 sob 08:00-12:00
   Telefon/Fax: 22 69 000 40 | Kom: 666 810 815 refundacja nfz

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie w Centrum Medycznym Panorama!

W Centrum Medycznym Panorama istnieje możliwość BEZPŁATNEGO zaszczepienia się przeciw grypie szczepionką Influvac Tetra.
Możliwość skorzystania z bezpłatnej szczepionki w sezonie 2021/2022, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r., mają:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub w punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestnicząc w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, w szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, w przedszkolu lub w szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego,
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Szczegółowe informacje oraz zapisy w Rejestracji naszego Centrum: http://cmpanorama.pl/kontakt/

Czytaj więcej

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia informujemy, że w dniach od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. rodzice i opiekunowie będą mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciw pneumokokom.
Szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!
Szczepione mogą być dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016).
Warunek przystąpienia do szczepienia: dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Szczegółowe informacje na plakacie informacyjnym:

Szczegóły w rejestracji naszej placówki:

Telefon: 22 69 000 40/Kom: 666 810 815

E-mail: administracja@cmpanorama.pl

Adres: Stary Rynek 2, Radzymin

Czytaj więcej

Nie daj się grypie – zaszczep się!

Grypa szaleje, dlatego warto się przed nią uchronić.
Tylko do końca stycznia promocja na szczepienie przeciw grypie – w naszym Centrum wykonujemy je w cenie 50 zł*.
Przypominamy, w Centrum Medycznym Panorama szczepimy najnowocześniejszymi szczepionkami czterowalentnymi, które są nowym standardem w profilaktyce grypy i w których znajdują się antygeny szczepów grypy rekomendowane aktualnie przez WHO (szczegóły na temat szczepionki: http://cmpanorama.pl/szczepionka-na-grype-dlaczego-warto/)

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich bliskich!

Zapisy:
Telefon: 22 69 000 40/Kom: 666 810 815
E-mail: administracja@cmpanorama.pl
Adres: Stary Rynek 2, Radzymin

* Promocja trwa do końca stycznia lub do wyczerpania szczepionek

Czytaj więcej

Meningokoki – wyprzedź bakterię i zaszczep swoje dziecko!

Inwazyjna choroba meningokokowa rozwija się błyskawicznie i do zgonu może doprowadzić w ciągu doby. Czy Polacy zdają sobie sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywają szczepienia przeciwko meningokokom, kto znajduje się w grupie ryzyka i ma powody do niepokoju oraz jakie są objawy choroby meningokokowej?

Sprawcy nie tylko sepsy

Inwazyjna choroba meningokokowa może rozwinąć się u każdego i w piorunującym tempie doprowadzić do śmierci po pojawieniu się pierwszych objawów. Największe jednak zagrożenie stanowi dla niemowląt i dzieci do 2. r. ż. oraz dla młodzieży między 15-24 r. ż. Problem polega na tym, że stosunkowo trudno rozpoznać zagrożenie, a czas w tym przypadku jest kluczowy dla podjęcia szybkiego leczenia w celu uniknięcia trwałych następstw w organizmie chorego.
Neisseria meningitidis zwana inaczej meningokokiem lub dwoinką zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, należy do chorobotwórczych bakterii, które wywołują inwazyjną chorobę meningokokową określaną jako sepsa (posocznica) lub meningokokowe zapalenie opon mózgowo‑rdzeniowych (ZOMR). Pozostałe postaci kliniczne to zapalenie płuc i zatok, możliwe jest również zapalenie osierdzia lub stawów.

Liczy się czas

Z 13 serotypów bakterii (grupy serologiczne) jakie wyodrębniono, największą ilość zachorowań powodują meningokoki typu A, B, C i Y, przy czym w Polsce dominuje typ
B i C.
Dzieci, zwłaszcza poniżej 1. r. ż. są zagrożone bakterią serogrupy B 20 razy bardziej niż inne grupy wiekowe. Trzeba pamiętać, że śmiertelność spowodowana posocznicą przekracza 50%, a wysoki wskaźnik umieralności występuje także wśród niemowląt. Podejrzewa się, że w grupie ryzyka znajdują się osoby ogólnie słabsze, o niższej odporności i nieukształtowanym systemie odporności (młodzież), u których bakteria jest w stanie przełamać bariery śluzówkowe i doprowadzić do ciężkiego zakażenia, którego przebieg może być bezobjawowy (nosicielstwo). U tych osób, u których objawy występują, ich nasilenie jest błyskawiczne, zwłaszcza w przypadku posocznicy, jaką poprzedzają objawy zakażenia układu oddechowego, gorączka, bóle głowy i wymioty. Kiedy na ciele pojawią się krwawe wybroczyny jest to bezwzględne wskazanie do wizyty lekarskiej.

Jak się chronić?

Okazuje się jednak, że Polacy wcale nie są świadomi, jak istotną rolę odgrywają szczepienia przeciwko meningokokom. Z codziennej praktyki wynika, że społeczną świadomość na temat zagrożeń posiadają w istocie tylko rodzice dzieci w okresie 5-6 lat, co wynika z profilaktycznych wizyt i bieżących informacji uzyskiwanych od specjalisty.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed meningokokami są szczepienia ochronne, które można wykonywać u dzieci od 12. miesiąca życia. Przeciwko bakteriom typu A i C mamy dostępne szczepionki, a w ostatnim czasie pojawił się w Polsce nowy, jednoskładnikowy preparat Bexero, przeciwko meningokokom typu B, o czym już pisaliśmy na blogu. Jak podkreślają specjaliści Poradni pediatrycznej Centrum Medycznego Panorama w Radzyminie, każdy typ bakterii należy jednak traktować oddzielnie, gdyż chroni go wyłącznie dedykowany mu preparat, co w praktyce oznacza, że szczepionka podana przeciw meningokokom typu A i C nie chroni dziecka przed bakterią typu B. Pojawienie się Bexero wzmocniło realną ochronę wśród niemowląt, u których najwięcej zakażeń wywołuje właśnie typ B.

 

 • szczepionka przeciwko meningokokom typu C – stosowana u najmłodszych dzieci
 • szczepionka przeciw meningokokom typu A i C – może być stosowana u dzieci powyżej 2. r.ż.
 • szczepionka przeciw meningokokom typu B (Bexero) – może być stosowana u dzieci i dorosłych

 

Pamiętaj!

Program Szczepień Ochronnych na rok 2017 zaleca szczepienia przeciwko inwazyjnym chorobom meningokokowym i uwzględnia w nich najnowszą – Bexero. Zanim jednak zdecydujesz się na którąś z nich, w Poradni pediatrycznej Centrum Medycznego Panorama w Radzyminie zapytaj lekarza swojego dziecka o rodzaj szczepienia.

Czytaj więcej

Bexsero – nowa szczepionka przeciwko meningokokom typu B w Polsce

Meningokoki to chorobotwórcze bakterie, które w ciągu doby mogą doprowadzić do zgonu. Bytują w nosogardle, zwykle w postaci utajonej, zasiedlając ten obszar u wielu nieświadomych nosicieli. Atakują rzadko, ale jeśli już do tego dojdzie – przebieg choroby jest dramatyczny i piorunujący, szczególnie jeśli chodzi o niemowlęta i małe dzieci. Ponieważ do 2014 r. nie było żadnego zabezpieczenia przeciwko najbardziej inwazyjnym zakażeniom meningokokami typu B, pojawienie się w Polsce nowej szczepionki Bexsero stało się jedyną szansą na profilaktykę, o jakiej rozmawiamy z pediatrą Centrum Medycznego Panorama w Radzyminie, specjalistą neonatologii, lek. med. Ewą Albrecht.

Dlaczego powinno się szczepić dzieci przeciwko meningokokom typu B?

Lek. med. Ewa Albrecht, pediatra, specjalista neonatologii: Celem szczepienia przeciwko meningokokom typu B jest ochrona dzieci przed inwazyjną chorobą meningokokową typu B, której ostry przebieg w postaci posocznicy czy meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (ZOMR) może prowadzić do trwałego inwalidztwa lub zgonu. Śmiertelność w najcięższej postaci inwazyjnej choroby meningokokowej, czyli we wstrząsie septycznym i posocznicy piorunującej wynosi 80%.

Skoro następstwa zakażenia meningokokami są aż tak znaczące, dlaczego częściej słyszy się o szczepieniu przeciw grypie? Czy rodzice w ogóle mają świadomość, czym – zarówno dla ich dzieci, jak i dla nich samych – są bakterie dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych?

Lek. med. Ewa Albrecht, pediatra, specjalista neonatologii: Szczepienia, zwłaszcza szczepienia masowe, stanowią jedyną skuteczną broń ludzkości przeciw chorobom o ciężkim przebiegu. Tym cechuje się zarówno inwazyjna choroba meningokokowa, jak i powikłania po przechorowaniu grypy sezonowej. Chorobą o tragicznych skutkach dla zdrowia i życia jest inwazyjna choroba meningokokowa. Przebieg zakażenia, które rozwija się podstępnie i bardzo szybko, w ciągu kilku, kilkunastu godzin bez skutecznego i agresywnego leczenia prowadzi do zgonu wśród objawów wstrząsu septycznego i wielonarzadowej niewydolności. Stanu tego na krytycznym jego etapie nie można zatrzymać, ani odwrócić. Zgony w inwazyjnym zakażeniu meningokokowym to 80% wszystkich chorych. Te straszne dane świadczą o wadze problemu. A początkowe objawy tej ciężkiej infekcji to stan podgorączkowy, gorączka, biegunka, ból głowy czy gardła. Potem pojawiają się typowe symptomy  zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, krwawienia do narządów wewnętrznych, zatory w naczyniach prowadzące do amputacji palców i kończyn. Wreszcie rozwija się niewydolność wielonarządowa i wstrząs, błyskawicznie prowadząc do zgonu chorego. Choroba zaczyna się niepozornie, jak każda błaha infekcja, dziecko wraca do domu ze szkoły, przychodni, placu zabaw i szybko demonstruje przeraźliwe objawy, których już nie można zatrzymać. Od lat polskie dzieci szczepione są obowiązkowo przeciw inwazyjnej chorobie wywołanej H. influenzae, dzieci z grup ryzyka – przeciwko inwazyjnej chorobie pneumokokowej. W planach jest powszechne i obowiązkowe szczepienie polskich dzieci przeciw pneumokokom już od 2017 r. Szczepionka przeciw meningokokom typu B to kolejny krok do poprawy zdrowia dzieci i dorosłych, na tym etapie jeszcze pełnopłatny.

Pamiętajmy, że oprócz odporności indywidualnej, szczepienie daje efekt tzw. kokonu – osoba zaszczepiona nie stanie się nosicielem i nie będzie stanowić zagrożenia dla nieuodpornionych osób lub tych z osłabioną odpornością w najbliższym otoczeniu.

Wszystkie szczepionki dopuszczone do szczepienia dzieci i dorosłych w Polsce są bezpieczne i skuteczne. Ich doskonałą jakość i bezpieczeństwo potwierdzają międzynarodowe badania i patenty, a wprowadzenie ich do użytku każdorazowo poprzedzają wieloletnie, wieloośrodkowe badania kliniczne. Również skutki ich stosowania u ludzi podlegają monitorowaniu na całym świecie. Każde zaś podanie szczepionki poprzedzone jest wnikliwym wywiadem, badaniem przedmiotowym i rozważną kwalifikacją do szczepienia. Szczepienia wykonują uprawnione w tym zakresie osoby i przeszkolone wyłącznie w certyfikowanych Punktach Szczepień z pełnym zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym i reanimacyjnym, a podanie szczepionki  odbywa się każdorazowo z zachowaniem  bardzo rygorystycznych procedur. Nadrzędnym celem każdej profilaktyki zdrowotnej jest bowiem dobro pacjenta – „Primum non nocere”.

Kiedy dochodzi do zakażenia meningokokami typu B i kto szczególnie jest na to narażony?

Lek. med. Ewa Albrecht, pediatra, specjalista neonatologii: Do zakażenia dochodzi zwykle wskutek kontaktu z nosicielem, u którego nie ma żadnych objawów zakażenia, jest osobą zdrową. Najbardziej narażone są dzieci w wieku do 2 lat, z niedojrzałym układem immunologicznym oraz młodzież w okresie 14-20 lat. Transmisji meningokoka zwykle sprzyja bezpośredni kontakt ze śliną nosiciela lub chorego podczas tzw. ryzykownych zachowań, jak np. picie z jednej szklanki, dzielenie się kanapkami, oblizywanie smoczków przez matki – nosicielki, pocałunki. Przedszkola, szkoły, internaty czy większe skupiska ludzi to doskonałe miejsca do rozprzestrzeniania się meningokoków tak samo, jak innych inwazyjnych patogenów.

Dotychczas mieliśmy szczepionkę przeciwko meningokokom typu C. Czy jej ochrona nie jest wystarczająca dla meningokoków typu B?

Lek. med. Ewa Albrecht, pediatra, specjalista neonatologii: Mamy 13 grup serologicznych meningokoków i poważne zagrożenia niosą ze sobą: typ A, B, C, Y i W. Kraje europejskie, w tym również Polska, zmagają się z zachorowaniami wywoływanymi meningokokami typu B i C, a każdy z tych typów powinien być traktowany osobno. Dostępna dotychczas na naszym rynku szczepionka przeciwko meningokokom z grupy C nie chroniła więc przed zachorowaniami typu B, które, jak wspomniałam, stanowią blisko 80% inwazyjnych zakażeń meningokokowych. Stąd pojawienie się w 2013 r. na rynku szczepionki Bexsero, która służy do czynnego uodpornienia przeciwko chorobie wywoływanej dominującym serotypem B meningokoka. Preparat jest rekomendowany u dzieci od 2. miesiąca życia, u młodzieży i u dorosłych do lat 55.

Jak powinno wyglądać szczepienie przeciwko meningokokom typu B?

Lek. med. Ewa Albrecht, pediatra, specjalista neonatologii: Program Szczepień Ochronnych, który uwzględnia Bexsero zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, zaleca liczbę dawek i cykl szczepienia w określonych odstępach czasowych  według wskazań producenta szczepionki oraz grupy wiekowej. Pamiętajmy jednak, że zanim zdecydujemy o szczepieniu przeciwko meningokokom, warto to skonsultować z pediatrą lub internistą.

Czytaj więcej

Szczepionka na grypę – dlaczego warto?

Jest chorobą zakaźną związaną z ostrym zakażeniem układu oddechowego. Przenoszona drogą kropelkową, corocznie w okresie epidemicznym – między październikiem a kwietniem –  atakuje 15% populacji świata, według danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Grypa, bo o niej mowa, to problem zwłaszcza w kontekście zachorowań osób z medycznymi czynnikami ryzyka powikłań pogrypowych i zarazem problem finansowy związany z kosztami absencji zawodowej czy konieczności zatrudniania dodatkowej opieki. Zdaniem specjalistów to najlepsza profilaktyka, ale zdania są podzielone odnośnie skuteczności, kreując wiele mitów. Szczepić się zatem czy nie? – o tym rozmawiamy z naszym internistą, lek. med. Michałem Paszkowskim.

Czy szczepienia przeciw grypie to jedyna strategia zapobiegania chorobie? Dlaczego warto się przeciwko grypie szczepić?

lek. med. Michał Paszkowski: Szczepienia przeciw grypie to nie tylko jedna z  najskuteczniejszych form profilaktyki w okresie jesienno-zimowym i wczesnej wiosny. To także ochrona przed powikłaniami, które z uwagi na przebieg mogą trwale odbić się na zdrowiu z powodu wielonarządowych powikłań pogrypowych, jakie zwykle wymagają leczenia szpitalnego. U chorych z obniżoną odpornością, czy to w obszarze układu oddechowego, czy w ogóle, grypa może doprowadzić np. do wirusowego zapalenia płuc. W Polsce w 2013 r. z powodu grypy hospitalizowano ponad 10 tys. osób, z czego 128 zmarło.

Ze względów epidemiologicznych szczepionki przeciwko grypie są rekomendowane już od 6 m. ż., o ile nie ma przeciwwskazań medycznych. Kto tak właściwie powinien szczepić się przeciwko grypie?

lek. med. Michał Paszkowski: Układ odpornościowy dziecka do 8 r. ż. jest jeszcze niedojrzały i przeciwciała tworzą się w nim wolniej. U osób starszych z kolei, choć są w nim obecne, z uwagi na choroby przewlekłe, są zbyt słabe – to dwie podstawowe grupy ryzyka. Kolejną, chyba największą stanowi młodzież narażona na zakażenie wirusem grypy w szkołach, stając się również jego nosicielem. Dlatego zaleca się szczepienia zdrowym dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 18 lat oraz starszym osobom z grup wysokiego ryzyka. Zresztą wszystkie przewlekle chore osoby powinny zdecydować się na dodatkowe szczepienia przeciwko pneumokokom, które są coraz bardziej odporne na antybiotyki i stanowią duże ryzyko dla tej grupy m. in. z uwagi na trudno leczone pneumokokowe zapalenie płuc. Natomiast, gdy właśnie jesteśmy w trakcie infekcji, powinniśmy zrezygnować ze szczepienia. Nie wykonuje się go również u niemowląt do 6 m. ż.

Producenci przekonują nawet o 90% skuteczności szczepionki przeciwko grypie. Od czego tak naprawdę zależy ten efekt?

lek. med. Michał Paszkowski: Warunkiem skuteczności szczepienia jest przede wszystkim okres, w którym osoba się zaszczepiła, jej ogólny stan zdrowia oraz to, w jakim jest wieku. Ważnym czynnikiem jest także odpowiedni szczep wirusa w składzie szczepionki, dopasowany do szczepów w populacji w danym sezonie epidemicznym. Jeśli jednak u osoby zaszczepionej dojdzie do zakażenia wirusem grypy, co czasem się zdarza, przebieg takiego zakażenia często jest bezobjawowy  i znacznie zmniejsza ryzyko powikłań.

Kiedy najlepiej zaszczepić się przeciwko grypie? 

lek. med. Michał Paszkowski: Największy współczynnik zachorowań zwykle przypada na styczeń-marzec, ale okres zakażania wirusem może trwać nawet kilka tygodni, więc już wtedy może być za późno na szczepienia. Szczepić się powinno na początku okresu epidemicznego, który zaczyna się we wrześniu. Wtedy też pojawiają się w aptekach szczepionki. Każde jednak szczepienie powinna poprzedzać konsultacja i ocena zdrowia pacjenta, na podstawie czego jest kwalifikowany do takiej profilaktyki.

Jakie szczepionki przeciw grypie są dostępne w Polsce w sezonie 2017/2018?

lek. med. Michał Paszkowski: W naszej przychodni szczepimy najnowocześniejszymi szczepionkami czterowalentnymi, które są nowym standardem w profilaktyce grypy i w których znajdują się antygeny szczepów grypy rekomendowane aktualnie przez WHO. Czterowalentne szczepionki zapewniają szerszą ochronę, ponieważ zawierają obie krążące w populacji linie wirusa grypy tupu B. Szczepionka ma małą objętość, co jest przyjazne dla pacjenta przy podaniu. Jeśli chcemy uniknąć nieobecności w pracy lub uniknąć problemów z organizowaniem opieki dla dziecka, które z powodu choroby nie może iść do przedszkola czy do szkoły, powinniśmy pomyśleć o zaszczepieniu rodziny.

Czytaj więcej
UE UE
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Medyczne Panorama sp. z o.o. w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi "umów wizytę".

  Wyślij zapytanie na interesujący Cię temat...

   Skip to content